[Link to my research on science education.]
[Link naar mijn blog Het Weten Waard over natuurkundeonderwijs.]
[Link naar mijn blog Ruines van Babel met verhalen.]

Bij zelfstandigheidstraining ga je op zoek naar je eigen manier van leren.

Trainingen voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Kinderen leren van jongs af aan het beste als ze veel kunnen uitproberen en als ze durven te falen. Fouten maken is dan belangrijk, daar leer je van... De volwassenen in de buurt vangen de gevolgen wel op (als alles goed is natuurlijk).
Als je ouder wordt ligt de verantwoordelijkheid van je falen steeds meer bij jezelf en wordt het steeds moeilijker om fouten te maken. Jammer, want daardoor wordt het leerproces (met name in vakken als wis- en natuurkunde) moeizamer. Aan de andere kunnen leerlingen in de 'kinderlijke' fase van 'onverantwoordelijk leren' blijven hangen. Deze kinderen durven wel, maar nemen de verantwoordelijkheid niet om ook  structureel wat aan schoolwerk te doen. Zelfstandig leren vergt van leerlingen dat ze hun verantwoordelijkheid nemen zonder bang te worden om fouten te maken. 
Mijn traningen helpen leerlingen hun eigen manier van leren te optimaliseren.

Vanuit een rijke ervaring als natuurkundedocent, mentor en studieadviseur in het middelbaar en hoger onderwijs, heb ik deskundigheid opgebouwd op het gebied van leerlingbegeleiding en didactiek. Mijn praktische ervaring is geïntegreerd met mijn theoretische kennis vanuit mijn opleiding en een eigen onafhankelijk vakdidactisch wetenschappelijk onderzoek.

 Ik geef ook lezingen, workshops en trainingen voor ouders en leerkrachten (met name in de bovenbouw havo/vwo) gebaseerd op mijn praktische en wetenschappelijke kennis.

Denkt u dat u iets aan mij kan hebben? Neem dan contact op.

Alice Cottaar

Samen op zoek naar je eigen weg!