Correctie eindexamencijfers

Het eindexamencijfer voor de verschillende vakken in dit onderzoek bestond steeds voor 50% uit een schoolexamencijfer en voor 50% uit een centraal examencijfer. Het centraal examencijfer was gebaseerd op het maken van een examen wat voor alle leerlingen vergelijkbaar was (al waren er verschillen). De docenten probeerden uiteraard schoolexamens op het niveau van het centrale examen te geven. Echter, dit bleek - onder andere door de vaak andere aard van de schoolexamens - niet op elke school en voor elk vak even goed mogelijk. Hierdoor ontstond een verschil tussen het gemiddelde schoolexamen en het gemiddelde centraalexamen (SE-CE) wat op elke school en voor elk vak anders was.

Stel nu dat een natuurkundedocent op een school erin slaagde het SE-CE dichtbij nul te houden maar dat het gemiddelde schoolexamencijfer bij andere vakken duidelijk hoger lag dan het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. In een dergelijk geval zou het relatief natuurkundecijfer van de leerlingen van deze school een stuk lager uitvallen dan van leerlingen van andere scholen, die eigenlijk even goed in natuurkunde ten opzichte van de rest waren.

Om de eindexamencijfers enigszins te corrigeren voor de verschillen in SE-CE heb ik gebruik gemaakt van de (geanonimiseerde) examendata van alle leerlingen die in 2008 vwo-examen deden (inspectie). Hiermee is de systematische onnauwkeurigheid niet helemaal opgeheven, maar wel een stuk kleiner geworden.