Overzicht 1 vwo natuurkunde

Vanaf de inleidende eerste NVOX-column (natuurkunde leren - een blog) in december 2014 tot de tweede NVOX-column (leerlingen over het natuurkundeonderwijs) in februari 2015.

Een eerste kennismaking met de respondenten in de post geslacht en studiekeuze .

De posts over de natuurkundedocent, zoals deze leerlingen hem (en heel soms een haar) zien.

De post over de natuurkundelessen (toen nog) natuurkunde 1 en natuurkunde 2, met ook de frequentie van interessante en begrijpelijke lessen voor de leerlingen + practicum, effectief voor de leerling?.

De post werkhouding, wat doen de leerlingen nu voor natuurkunde buiten de les?
De post motivatie en werkhouding, wat is hun motivatie om te werken?
De post zelfbeeld van de leerling, wat vinden de leerlingen daar zelf van?

Over de prestaties van de leerlingen in de post over hun algemene capaciteit en een post over de speciale eindexamens voor natuurkunde op het vwo.

De post over het aantal uren les voor natuurkunde in de bovenbouw en de relatie tot de prestaties van de leerlingen.

Het tweede overzicht over de studenten in de verschillende studierichtingen.
Het derde overzicht over de invloeden op de natuurkunde prestaties op het vwo.
Het vierde overzicht over het studiesucces in het eerste studiejaar
Het vijfde overzicht over het optimaliseren van het zelfbeeld van de leerlingen.
Alle posts

Uncaught Exception

Uncaught Exception

Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated

Origin

system/boot.php on line 41

Trace

#0 [internal function]: System\Error::shutdown()
#1 {main}