N12data

 • De vragen over klas en docent voor natuurkunde 1,2 leerlingen.

  De organisatie rond het geven van natuurkunde 1 als deelvak en natuurkunde 1,2 als totaalvak op de verschillende scholen in Nederland varieerde op grofweg drie manieren:
  -1- Natuurkunde 1 en 2 werden in dezelfde klas gegeven (met alleen leerlingen die natuurkunde 1,2 hadden gekozen) en er was voor die lessen één enkele docent.
  -2- Natuurkunde 1 werd gegeven samen met N&G-leerlingen en natuurkunde 2 werd dan in een kleinere klas gegeven. Er was wel maar één docent. De leerlingen van deze scholen vulden de vragen over hun klas dubbel in, één keer voor natuurkunde 1 en één keer voor natuurkunde 2. Ik heb die antwoorden (gewogen) gemiddeld om de variabele ‘klasgrootte’ en de variabele ‘percentage meisjes’ te verkrijgen. De weegverhouding was de verhouding tussen natuurkunde12-uren en natuurkunde1-uren in de vijfde klas (3:2) verkregen uit gegevens geleverd door natuurkundedocenten van 108 scholen met relatief veel natuurkundeleerlingen. Verkeerde verhouding! Het had natuurlijk de verhouding natuurkunde2-uren: natuurkunde1-uren (= 1:2) moeten zijn. De gebruikte weging is te rechtvaardigen als je ervan uitgaat dat lessen in een kleinere klas van grotere invloed zijn op de leerling dan lessen in een grotere klas. Maar dat maakt deze verhouding zeer arbitrair. Het zorgt wel dat de ‘vervuiling’ van die natuurkunde 1,2 data met natuurkunde 1 ervaring kleiner wordt, waardoor de natuurkunde 1,2 data specifieker worden.
  -3- Natuurkunde 1 werd samen met N&G-leerlingen gegeven en natuurkunde 2 met een kleinere klas en met een andere docent. De leerlingen van deze scholen hebben de vragen over de klas en de docent allemaal dubbel ingevuld. Ook hier heb ik verder gewerkt met het gewogen gemiddelde van deze twee datasets, zoals hierboven beschreven.

  Een groot nadeel van deze procedure is dat sommige leerlingen dezelfde vragen twee keer moesten invullen. Aangezien de vragenlijst toch al aan de lange kant was, heb ik de vragen over de inhoud van de lessen niet twee maal gesteld. Het ging hier om frequenties van bepaalde onderdelen van lessen die ze hadden en daarbij konden de respondenten de lessen van natuurkunde 1 en natuurkunde 2 gewoon samen nemen. Daardoor zijn eventuele verschillen tussen natuurkunde 1 en natuurkunde 2 in deze data niet duidelijk terug te vinden.
  Terug naar de pagina over de natuurkundelessen

 • Verschillen tussen natuurkunde 1- en natuurkunde 12-lessen
 • De verschillen in klasgrootte (resp. 22 en 19 ll/klas) en percentage meisjes (resp. 51 en 27%) is misschien kleiner dan verwacht, maar nog zeer significant. Verder zijn er kleine significante verschillen te zien als het gaat om het aantal keren demonstraties in de les en het aantal keren presentaties door leerlingen (beiden vaker bij natuurkunde 12) en het aantal keren voorbeelden van buiten het vakgebied (vaker bij natuurkunde 1).

  Hier hoort een kanttekening bij: Het blijkt dat deze verschillen bepaald worden door scholen waar relatief veel natuurkunde 1,2-leerlingen reageerden. Als je namelijk de data vergelijkt met de gegevens gemiddeld per school - waar dus elke school even zwaar meetelt - verdwijnt de significantie van de verschillen in het aantal demo's en leerling-presentaties en wordt het verschil in het aantal gebruikte voorbeelden duidelijker. Dit zou iets te maken kunnen hebben met een positieve correlatie tussen klasgrootte en demonstraties (in een grotere klas meer demonstraties) en het feit dat uit grotere klassen ook meer respondenten komen… Maar dit is speculatie.

  Het verschil tussen natuurkunde 1 en natuurkunde 1,2 in het aantal begrepen lessen en het aantal interessante lessen was zonder twijfel zeer significant (groter bij natuurkunde 1,2). En in de natuurkunde 1-klas stelde een leerling duidelijk vaker een vraag.
  Terug naar de pagina over de natuurkundelessen