De N&G-natuurkunde

Net als bij de N&T-leerlingen waren de resultaten van de N&G-leerlingen bij het eindexamen natuurkunde vooral gerelateerd aan hun algemene capaciteit. In deze figuur zijn ook de andere (significante) relaties tussen de verschillende aspecten van hun natuurkundeonderwijs en de resultaten te vinden.

Een paar opvallende punten zijn:

- De eigenschappen van de natuurkundedocent waren alleen bij de jongens direct gerelateerd aan hun natuurkundecijfer (en dan maar nauwelijks).

- Meisjes waardeerden een autoritaire docent meer als vriendelijk dan jongens.

- Jongens vonden hun N&G-docent vakbekwamer dan meisjes. Dit oordeel van vakbekwaamheid hangt samen met het aantal begrepen en interessante lessen die de leerlingen hadden (zie de post over de natuurkundedocent).

- Hoe autoritairder de docent hoe harder de meisjes werkten. Ik vind een vergelijkbare relatie tussen de autoriteit van de docent en de kwantiteit van leren van de N&T-leerling (mannelijk en vrouwelijk). De N&G-jongen was hier de uitzondering. Hij was niet echt door autoriteit aan het werk te krijgen.

- Als leerlingen meer werkten hadden ze vaker interessante lessen.

- Hoe vriendelijker de docent hoe hoger de kwaliteit van leren. Dit was alleen terug te zien in het examencijfer naarmate de kwaliteit van leren samenhing met de algemene capaciteit van de leerling. Het inzicht waar leerlingen met een hogere algemene capaciteit op leren zal dan ook van een betere kwaliteit zijn dan het inzicht van iemand met lagere capaciteit.

- Als meisjes een hogere kwaliteit van werken hadden (ook weer samenhangend met een hogere algemene capaciteit), hadden ze vaker interessante lessen.

- De mate van plezierig zijn en de mate van autoritair zijn van de docent waren beiden gerelateerd aan het aantal lessen wat de leerlingen interessant vonden.

- Er is alleen een directe relatie tussen interesse en het eindexamencijfer te zien bij de meisjes N&G. Een indicatie dat de N&G-lessen meer op de meisjes gericht zijn.

- Naarmate een meisje een hogere algemene capaciteit had, werkte ze net iets harder (kwantiteit) en met een hogere kwaliteit.

- Jongens werkten ook met een hogere kwaliteit naarmate ze een hogere capaciteit hadden, maar ze werkten minder in kwantiteit.

 • Alleen reacties op artikelen worden gepubliceerd.
  Persoonlijke berichten (bv aanmelden voor mailinglist) worden als e-mail verwerkt.

  Uncaught Exception

  Uncaught Exception

  Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated

  Origin

  system/boot.php on line 41

  Trace

  #0 [internal function]: System\Error::shutdown()
  #1 {main}