Evenwicht - conclusie

De 'meer mannelijke' leerstrategie blijkt in het academische b├Ętaonderwijs een effectieve strategie te zijn, echter de neiging om de kantjes ervan af te lopen kan bij mannelijke studenten met een wat lagere algemene capaciteit leiden tot onderpresteren en zelfs uitval. Een wat meer 'vrouwelijke' inzet zou deze 'mannelijke' strategie kunnen optimaliseren, ware het niet dat het idee heerst dat een grote inzet meisjesachtig is.

De 'meer vrouwelijke' leerstrategie blijkt de vrouwelijke studenten genoeg voldoening te geven om te volharden in veel b├Ętastudierichtingen, echter hun grote inzet lijkt relatief weinig effectief. Een wat meer 'mannelijke' neiging om uitdagingen aan te gaan zou deze 'vrouwelijke' strategie kunnen optimaliseren, ware het niet dat het idee heerst dat sommige zaken (waaronder natuurkunde) gewoon niet voor iedereen is weggelegd.

Mijn advies zou zijn om te streven naar een optimaal evenwicht tussen het 'mannelijke' gebrek aan en het 'vrouwelijke' surplus aan voorzichtigheid. Er is hier geen standaard voor te geven. Elke leerling zal toch nog steeds een eigen strategie moeten ontwikkelen die past bij hun zelf gekozen (!) levensweg. Echter we kunnen hen misschien wel leren omgaan met risico.

Scholen (en ouders en de hele maatschappij misschien wel) zijn sterk op standaardisatie gericht (met steeds meer regulering). Het doel is dan om zoveel mogelijk misstanden te vermijden - er mag niets fout gaan... Hiermee geven we de typische jongens een push in de goede richting, maar de typische meisjes worden hier juist bevestigd in hun angst om te falen. Ik ben bang dat onze beschermende houding - die de meisjes bevestigt in hun strategie - voor natuurkunde juist averechts werkt.

We zouden deze meisjes dus kunnen helpen door op een of andere manier hun angst om te falen (en hun perfectionisme) te dempen. Maar hoe dat precies zou moeten... In de volgende maand schraap ik nog wat optimaliserende maatregelen voor de natuurkundelessen uit mijn data, maar dat kan allemaal maar marginaal werken. Eigenlijk is er mentaliteitsverandering nodig en misschien zelfs een herbezinning op wat 'leren' nu eigenlijk zou moeten zijn. Ik heb hier wat lezingen verzameld over de noodzaak van een dergelijke herbezinning. Ter inspiratie:

Een lezing over 'inspirerend onderwijs' van Frans Meijers, lector aan de Haagse Hogeschool - niet voor school maar voor het leven.
Scholen doden de creativiteit - TED praatje uit 2006 van Ken Robinson - in latere TED-praatjes wordt dit idee verder uitgewerkt.
Lezing van Peter Gray - evolutionair psycholoog - over zijn boek 'Free to Learn' - leren = spelen - (lezing op de middelbare school Guido de Bres).

 • Alleen reacties op artikelen worden gepubliceerd.
  Persoonlijke berichten (bv aanmelden voor mailinglist) worden als e-mail verwerkt.

  Uncaught Exception

  Uncaught Exception

  Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

  Origin

  anchor/libraries/markdown.php on line 1396

  Trace

  #0 [internal function]: System\Error::shutdown()
  #1 {main}