Motivatie en werkhouding

Als leerlingen hard werken voor natuurkunde doen ze dat vooral om de cijfers en om het begrip dat ze ermee opdoen. Je ziet verschillen tussen meisjes natuurkunde 1 (lotingstudies) - die het nut van natuurkunde maar zelden inzien - en jongens natuurkunde 1,2 (technische studies) - die vaker werken voor de toekomst.

In de vragenlijst heb ik een aantal vragen gesteld over wat de leerlingen nu motiveerde om hard te werken voor natuurkunde. Dit kon ik natuurlijk alleen vragen aan leerlingen, die ook daadwerkelijk aangaven 'hard' te werken - de grens lag bij 40% van hun opgaven maken en 20 minuten per week werken aan natuurkunde buiten de les (zie werkhouding).

De jongens uit natuurkunde 1 en de meisjes uit natuurkunde 1,2 hebben hier duidelijk het meest standaard motivatieprofiel. Er zijn wat minimale verschillen, maar ze differentiëren zich niet echt van de gemiddelde leerling op het plaatje helemaal bovenaan deze pagina.

De meisjes natuurkunde 1 zijn duidelijk vaker gemotiveerd door cijfers. Dat hangt natuurlijk samen met het feit dat deze meisjes vaak door wilden in een studie met loting zoals medicijnen. (Studenten uit lotingstudies laten een vergelijkbaar profiel zien). Verder zien ze het nut van natuurkunde (voor hun toekomstige studie) nauwelijks in. Ook hangt de motivatie vaker samen met het moeilijk zijn van het vak dan met het makkelijk zijn van het vak.

Voor de jongens natuurkunde 1,2 zijn de cijfers duidelijk minder belangrijk en ze werken vaker hard omdat natuurkunde van belang is voor hun toekomst (vaak in een technische richting). Het makkelijk zijn van natuurkunde is opvallend vaker een motivatie om te werken dan het moeilijk zijn. Dat deze 'hard werkende' jongens niet de typische jongens bij natuurkunde 1,2 zijn, zal later blijken.

Nota bene: Studenten konden meerdere bronnen van motivatie tegelijk aangeven. Het gaat hier dus niet om percentages studenten, maar om percentages opgegeven motivaties. Voor een beter beeld van de situatie: 80% van de natuurkunde 1 meisjes zeiden gemotiveerd te zijn door cijfers; 51% van de jongens natuurkunde 1,2 zeggen gemotiveerd te zijn door het belang van het vak voor de toekomst.

  • Alleen reacties op artikelen worden gepubliceerd.
    Persoonlijke berichten (bv aanmelden voor mailinglist) worden als e-mail verwerkt.