Natuurkunde en wiskunde

Zagen we bij geneeskunde de studenten met de hoogste eindexamencijfers in het N&G-profiel, het gaat in deze post over de studenten met de hoogste cijfers en het hoogste academisch succes in het N&T-profiel: De wiskundestudenten met duidelijk de allerhoogste algemene capaciteit en de natuurkundestudenten waar de algemene capaciteit (eigenlijk alleen aan de technische kant) iets lager ligt.

Je ziet in deze studentprofielen duidelijk dat de mannelijke niet-technische natuurkundestudent eigenlijk meer een soort mannelijke wiskundestudent was met wat extra affiniteit voor natuurkunde - en een natuurkundedocent die niet het weinige practicum gaf als die van de wiskundigen. De beide studenten waren een soort wizkids of eigenlijk beter wiskids.
De technische natuurkundejongens hadden duidelijk een wat minder hoge algemene capaciteit en waren wat meer op de toepassing gericht. Ze werkten in hun eerste studiejaar duidelijk minder hard, maar presteren toch nog best aardig. Het zijn dus meer de nerds, zonder de negatieve bijklank die hier soms aan gegeven wordt.

De meisjes, voor N&T, maar opvallend genoeg ook twee meisjes N&G (niet beschreven in het studentprofiel waarnaar ik verwijs), waren gemiddeld gezien toch duidelijk de minder capabele natuurkundestudenten. Een deel van dit verschil is allicht te verklaren uit het feit dat relatief veel meer meisjes dan jongens bereid waren mijn vragenlijst in te vullen. En dat de jongens met de laagste cijfers voor natuurkunde net nog wat minder geneigd waren om mee te doen dan anderen. Echter, ik ben bang dat het extreme verschil hier toch ook te maken heeft met het feit dat meisjes N&T (in Nederland) slechter presteren voor natuurkunde. Voor wiskunde (op het vwo) trouwens niet (meer). Wat motiveerde deze meisjes om natuurkunde te gaan studeren en hoe komt het dat ze (vooral bij de niet-technische richting) het nog redelijk deden? En die vraag komt helemaal op als je kijkt naar de twee N&G-leerlingen die beiden zelfs voor N&G-meisjes nog een zeer lage algemene capaciteit hadden maar op een of andere manier toch redelijk scoorden als het om hun academisch succes na het eerste studiejaar ging.
De studentprofielen geven geen antwoord op deze vragen, maar er komen een heleboel zaken aan bod die voor het antwoord op deze vragen van belang zullen zijn. Onder andere het feit dat de meisjes bij technische natuurkunde het sterkst gedemotiveerd waren; het feit dat deze jongens uitgedaagd werden en waarschijnlijk zelfs beter presteerden als ze moeilijkere toetsen kregen op school... Uitdaging zal, voor veel jongens vooral, essentieel blijken, maar voor anderen weer niet.

En toch voor sommige studenten zou zelfs deze wis- en natuurkundestudie niet genoeg uitdaging geven, zoals een (autistische) student bij de eerste vragenlijst opmerkte: "Hoewel ik natuurkunde op middelbare niks aan vond, studeer ik het nu wel. Ik doe namelijk een dubbele studie, wiskunde en natuurkunde + bijvakken. Echter hoef ik hier nog steeds niet veel voor te doen. Thuis doe ik nog steeds bar weinig. Vroeger deed ik zelfs praktisch niks. Ik heb redelijk wat gespijbeld en vond alles saai. Gelukkig is dit veranderd, maar het onderwijs op de middelbare school vind ik bijzonder laag..." [en dan mopperde hij nog een tijdje door over het feit dat het niets aan is, maar dat zal ik jullie besparen]

  • Alleen reacties op artikelen worden gepubliceerd.
    Persoonlijke berichten (bv aanmelden voor mailinglist) worden als e-mail verwerkt.