Speciale eindexamens

Jongens, die compex examen deden, werkten vaker 'optimaal' en scoorden hierdoor relatief goed voor hun examen. Docenten leken het (examen) project moderne natuurkunde alleen aan te durven op een school met relatief goede leerlingen. Leerlingen die staatsexamen deden waren vaak over de gehele linie zwakker in hun schoolvakken.

In 2008 waren er voor natuurkunde 1,2 twee soorten speciale eindexamens, die centraal werden afgenomen. Een daarvan was compex - een eindexamen sterk gelijkend op het regulier examen, maar met een aantal opdrachten die op de computer moest worden uitgevoerd (met name modeleren en systeembord). Het andere was het PMN examen, waar sommige opgaven waren vervangen door opgaven uit het curriculum van het Project Moderne Natuurkunde. De natuurkunde 1,2 respondenten uit mijn onderzoek hebben de vraag gekregen aan welk soort centraal examen ze hadden meegedaan (hier stond ook de optie staatsexamen bij).

Een achtste deel van deze studenten had meegedaan aan het compex-examen. Deze studenten haalden weliswaar geen significant hogere natuurkundecijfers dan anderen, maar hun relatief natuurkundecijfer was duidelijk hoger dan bij het reguliere examen (en dat lag vooral aan de jongens). Het lijkt er op dat de 'compex-jongens' met een hogere capaciteit het relatief beter deden voor dit examen (al is dit niet significant). Wat wel significant is dat jongens natuurkunde 1,2, die 'optimaal' voor natuurkunde werkten, significant vaker compex examen deden, in vergelijking met de minder gemotiveerde jongens - die relatief weinig werkten - maar vooral in vergelijking met de overmoedige jongens - die relatief harder zeiden te werken. {Over deze 'optimale werkhouding' meer in juni}. Op de scholen van deze jongens haalden alle leerlingen gemiddeld significant hogere natuurkundepunten bij beiden de centraal examens en de schoolexamens (uit data verkregen van de inspectie). Bij meisjes zie je geen verschil in prestaties, niet van henzelf en niet binnen de scholen waar ze vandaan komen. Dit kan er ook aan liggen dat dit maar een kleinere groep leerlingen is (39 compexmeisjes in plaats van 146 compex jongens), daar kun je gewoon minder in meten.

De 8% leerlingen, die PMN-examen hadden gedaan, leken van scholen met relatief betere leerlingen te komen. De jongens zaten significant vaker op het gymnasium en de meisjes hadden een significant hogere 'algemene capaciteit' dan anderen. Op de scholen van deze jongens en meisjes (!) was het examencijfer voor het centraal examen en in mindere mate voor het schoolexamen beiden hoger dan op andere scholen. Zodanig dat het verschil tussen schoolexamen en centraalexamen natuurkunde vrijwel nul was. Waren het de wat meer veeleisende leerkrachten van scholen met relatief goede leerlingen, die het project moderne natuurkunde aandurfden? Wat betekent het voor docenten die eerste PMN 'niet aandurfden' dat de module Quantumwereld nu een verplicht onderdeel is van het huidige curriculum? Ik zou graag horen wat hier jullie mening over is.

Negen procent van de respondenten had staatsexamen gedaan. Dit waren leerlingen, die in het algemeen lagere punten meldden voor hun examens (ook maar niet speciaal voor natuurkunde). Je ziet in de data dat het soms om kinderen van expats gaat - leerlingen met een groot deel van hun jeugd in het buitenland en hoogopgeleide ouders. Gemiddeld gezien (!) doen, ook in hun eerste studiejaar, alle staatsexamenkandidaten samen het significant minder goed dan de reguliere leerlingen.

En dan 67% die gewoon aan het reguliere examen mee heeft gedaan. Dit zijn leerlingen van scholen met de wat lagere centraal examencijfers (omdat het geen compex of PMN scholen zijn) en er zitten relatief minder leerlingen bij die aangeven (een deel van) hun jeugd in het buitenland te hebben doorgebracht (in vergelijking tot de staatsexamenkandidaten).

  • Alleen reacties op artikelen worden gepubliceerd.
    Persoonlijke berichten (bv aanmelden voor mailinglist) worden als e-mail verwerkt.