Zelfbeeld van de leerling

Jongens zeggen minder hard te werken dan meisjes, maar ze vinden hun manier van werken vrijwel even effectief.

De vragen om zelfreflectie heb ik toegevoegd omdat ik gefascineerd was door het onderzoek van Carol Dweck over de 'mindset' van de leerlingen. Kort door de bocht: Leerlingen die geloven dat intelligentie en cognitieve vaardigheden een vast gegeven zijn (fixed mindset) - je bent slim of dom; hebt een wiskundeknobbel of niet... - presteren minder goed (vooral in de exacte vakken) dan leerlingen die geloven dat hun intelligentie en cognitieve vaardigheden te beinvloeden zijn door eraan te werken (growth mindset). Vandaar dat ik leerlingen vroeg over hun intelligentie (onafhankelijk van natuurkunde), over hoe hard ze vonden dat ze werkten voor natuurkunde en over hoe effectief ze vonden dat ze werkten voor natuurkunde (zie vragenlijst). De vraag die ontbrak is de vraag hoe goed ze in natuurkunde waren. {Au, voortschreidend inzicht.} Maar ook met deze dataset zijn leuke dingen te vinden (voorlopig plan in mei).

Het plaatje over 'hard werken' bovenaan, lijkt heel veel op de plaatjes over 'tijdbesteding aan natuurkunde' en 'het maken van opgaven' in de post over werkhouding. Jongens werken minder hard dan meisjes. Als je naar de effectiviteit van dit werk vraagt valt op dat jongens en meisjes hier veel dichter bij elkaar komen. Niet vreemd als je hun prestaties in aanmerking neemt (volgende week).

En dan de intelligentie. Ik heb heel wat opmerkingen gekregen van studenten die vonden dat ik daar niet naar kon vragen. Op een of andere manier is het moeilijk om in te vullen dat je intelligent bent.

Volgende week wil ik het over de prestaties van de leerlingen (op het eindexamen) hebben en zullen we nog wat verder op het zelfbeeld van deze leerlingen ingaan.

  • Alleen reacties op artikelen worden gepubliceerd.
    Persoonlijke berichten (bv aanmelden voor mailinglist) worden als e-mail verwerkt.