Verantwoording

Deze blog is ontstaan vanuit een onafhankelijk onderzoek onder eerstejaars, universitaire bètastudenten, die rapporteerden over hun natuurkundeonderwijs op het VWO en later over hun eerste jaar in het vervolgonderwijs. De (vooral technische) basis voor dit onderzoek is gelegd aan de TU/e, waar zelfs het enquêteprogramma is aangepast. Het zwart-op-wit-geuite vertrouwen van de toenmalige rector magnificus, Hans van Duijn, heeft vele deuren bij andere universiteiten geopend.

De vragenlijsten, die de studenten hebben ingevuld, zijn tot stand gekomen in samenwerking met natuurkundedocenten, eerstejaarsstudenten van de TU/e (eerste enquête) en faculteitsmedewerkers en ouderejaars studenten van 80 betrokken faculteiten (tweede enquête); de relatief grote opkomst is te danken aan de inzet van medewerkers aan de algemene studentenadministraties van negen grote universiteiten en aan de inzet van ook weer vele faculteitsmedewerkers; bij de verwerking van de data en het verzamelen van additionele informatie zijn natuurkundedocenten van 110 verschillende middelbare scholen betrokken en een aantal wetenschappelijk medewerkers en professoren in de vakdidactiek in Nederland en in de 'science education' vooral in de Verenigde Staten. En dan is er natuurlijk nog al die waardevolle informatie uit de vele internationale publicaties, die ik heb geraadpleegd. Al met al gaat het hier dus om honderden mensen die hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Allen hartelijk dank!!! Ik hoop dat mijn publicaties en deze blog recht doen aan jullie inzet.

De columns - Het Weten Waard - die de basis vormen voor deze blog worden in samenwerking met Anneke Thurlings van de NVOX gepubliceerd. De andere teksten worden bij publicatie gecontroleerd door de blogredactie bestaande uit: Annette de Boer, Ariën Vorselman, Bart van der Straat, Frans Minjon, Hans van Bemmel, Jacques Kroon, Jeroen Werges, Marco van Overveld, Pim Backer, Sietse de Haan en Tjalling Visser. Allen (ex)natuurkundedocent en in meerdere of mindere mate betrokken bij het onderzoek.

Uncaught Exception

Uncaught Exception

Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated

Origin

system/boot.php on line 41

Trace

#0 [internal function]: System\Error::shutdown()
#1 {main}