Curriculum Vitae

Relevante opleidingen:

1979-1984

Technische Natuurkunde, Technische Universiteit, Eindhoven.
+ eerstegraads onderwijsbevoegdheid Natuurkunde en Mechanica.

1973-1979

Atheneum-B, Rijnlands Lyceum, Oegstgeest en Hertog Jan College (later Were Di), Valkenswaard.

Relevante werkervaring:

2007-...

Landelijk onderzoek naar de invloed van het vwo-natuurkundeonderwijs op het succes van bètastudenten in het eerste jaar van hun studie. (Internationale) samenwerking met docenten, medewerkers exacte WO-opleidingen + vakdidactici.

1999-2011

Verschillende (meest tijdelijke) docentbanen op diverse plaatsen in het land, inclusief mentortaken en studiebegeleiding.
Middelbaar onderwijs (vwo, havo, vmbo-t): natuurkunde, ANW, nask in regulier, speciaal (ASS) en afstandsonderwijs.
Hoger beroepsonderwijs (elektrotechniek, biometrie): natuurkunde, mechanica, C-programmeren.
Wetenschappelijk onderwijs (werktuigbouwkunde): studieadviseur, kwaliteitsmedewerker, werkcollege.
Auteur onderwijsmateriaal: afstandsonderwijs, NLT-module en regulier lesmateriaal.

Relevante 'vormende' activiteiten:

2007

Lid syllabuscommissie van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo (CEVO) voor de Nieuwe Natuurkunde.

2004- 2011

Lid organiserend bestuur WND, jaarlijks 2-daagse landelijke conferentie voor natuurkundedocenten (ruim 500 deelnemers).

2003- 2009

Secretaris landelijk bestuur Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), vakvereniging voor docenten in de exacte vakken.

2005-...

Publiceren van diverse artikelen (zie onderzoek)