Meisjes natuurkunde 1,2 practicum correlaties
  natuurkunde eindexamencijfer relatief eindexamencijfer natuurkunde frequentie practica tijdens les frequentie practica buiten les deel experiment bepaald door leerling intensiteit van voorbereiding aspecten van begrip samengevoegd intensiteit van docent instructie frequentie grafieken tekenen frequentie foutenanalyse maken frequentie voorgeschreven rapport invullen frequentie volledig verslag schrijven frequentie uitvoeren met ander meisje
natuurkunde eindexamencijfer Pearson Correlation 1 .607** .018 .075 .003 .051 .187** .016 .074 .011 -.034 -.028 .079
Sig. (2-tailed)   .000 .700 .114 .958 .312 .000 .753 .141 .819 .495 .578 .118
N 444 425 442 444 393 394 398 398 398 398 398 398 393
relatief eindexamencijfer natuurkunde Pearson Correlation .607** 1 -.070 .006 -.019 .103* .021 .064 .036 .022 .050 -.069 .031
Sig. (2-tailed) .000   .153 .899 .713 .046 .681 .212 .478 .668 .327 .178 .552
N 425 425 423 425 378 379 383 383 383 383 383 383 378
frequentie practica tijdens les Pearson Correlation .018 -.070 1 .114* .044 -.006 -.068 .106* .023 -.017 .051 -.014 -.059
Sig. (2-tailed) .700 .153   .017 .387 .907 .177 .035 .643 .728 .311 .779 .240
N 442 423 442 442 393 394 398 398 398 398 398 398 393
frequentie practica buiten les Pearson Correlation .075 .006 .114* 1 .263** .114* .043 -.139** .060 .202** .037 .264** -.020
Sig. (2-tailed) .114 .899 .017   .000 .023 .391 .005 .231 .000 .458 .000 .686
N 444 425 442 444 393 394 398 398 398 398 398 398 393
deel experiment bepaald door leerling Pearson Correlation .003 -.019 .044 .263** 1 .163** .056 -.110* .055 .169** .026 .149** -.038
Sig. (2-tailed) .958 .713 .387 .000   .001 .267 .030 .279 .001 .603 .003 .456
N 393 378 393 393 393 391 393 393 393 393 393 393 388
intensiteit van voorbereiding Pearson Correlation .051 .103* -.006 .114* .163** 1 .047 .027 .060 .214** -.003 .206** .022
Sig. (2-tailed) .312 .046 .907 .023 .001   .351 .594 .236 .000 .956 .000 .665
N 394 379 394 394 391 394 394 394 394 394 394 394 390
aspecten van begrip samengevoegd Pearson Correlation .187** .021 -.068 .043 .056 .047 1 .066 .153** .099* -.063 .136** .005
Sig. (2-tailed) .000 .681 .177 .391 .267 .351   .186 .002 .048 .211 .007 .919
N 398 383 398 398 393 394 398 398 398 398 398 398 393
intensiteit van docent instructie Pearson Correlation .016 .064 .106* -.139** -.110* .027 .066 1 .133** .039 .092 -.039 .068
Sig. (2-tailed) .753 .212 .035 .005 .030 .594 .186   .008 .441 .068 .439 .177
N 398 383 398 398 393 394 398 398 398 398 398 398 393
frequentie grafieken tekenen Pearson Correlation .074 .036 .023 .060 .055 .060 .153** .133** 1 .339** .094 .222** .001
Sig. (2-tailed) .141 .478 .643 .231 .279 .236 .002 .008   .000 .062 .000 .983
N 398 383 398 398 393 394 398 398 398 398 398 398 393
frequentie foutenanalyse maken Pearson Correlation .011 .022 -.017 .202** .169** .214** .099* .039 .339** 1 .174** .319** .046
Sig. (2-tailed) .819 .668 .728 .000 .001 .000 .048 .441 .000   .001 .000 .365
N 398 383 398 398 393 394 398 398 398 398 398 398 393
frequentie voorgeschreven rapport invullen Pearson Correlation -.034 .050 .051 .037 .026 -.003 -.063 .092 .094 .174** 1 -.102* -.028
Sig. (2-tailed) .495 .327 .311 .458 .603 .956 .211 .068 .062 .001   .043 .583
N 398 383 398 398 393 394 398 398 398 398 398 398 393
frequentie volledig verslag schrijven Pearson Correlation -.028 -.069 -.014 .264** .149** .206** .136** -.039 .222** .319** -.102* 1 .010
Sig. (2-tailed) .578 .178 .779 .000 .003 .000 .007 .439 .000 .000 .043   .843
N 398 383 398 398 393 394 398 398 398 398 398 398 393
frequentie uitvoeren met ander meisje Pearson Correlation .079 .031 -.059 -.020 -.038 .022 .005 .068 .001 .046 -.028 .010 1
Sig. (2-tailed) .118 .552 .240 .686 .456 .665 .919 .177 .983 .365 .583 .843  
N 393 378 393 393 388 390 393 393 393 393 393 393 393
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).