Meisjes natuurkunde 1 practicum correlaties
  natuurkunde eindexamencijfer relatief eindexamencijfer natuurkunde frequentie practica tijdens les frequentie practica buiten les deel experiment bepaald door leerling intensiteit van voorbereiding aspecten van begrip samengevoegd intensiteit van docent instructie frequentie grafieken tekenen frequentie foutenanalyse maken frequentie voorgeschreven rapport invullen frequentie volledig verslag schrijven frequentie uitvoeren met ander meisje
natuurkunde eindexamencijfer Pearson Correlation 1 .663** .057 .015 -.020 .016 .151** .055 .037 -.010 .016 -.041 .083*
Sig. (2-tailed)   .000 .119 .682 .597 .671 .000 .156 .336 .797 .684 .292 .033
N 757 735 755 755 675 676 676 676 676 676 676 674 665
relatief eindexamencijfer natuurkunde Pearson Correlation .663** 1 .029 .001 -.002 .079* .083* .034 .014 .069 .030 .008 .049
Sig. (2-tailed) .000   .436 .981 .968 .042 .033 .387 .714 .076 .435 .838 .211
N 735 735 735 735 658 659 659 658 658 658 658 656 647
frequentie practica tijdens les Pearson Correlation .057 .029 1 .074* .065 .047 .027 .104** -.007 .001 .071 -.073 -.025
Sig. (2-tailed) .119 .436   .042 .090 .218 .481 .007 .855 .979 .066 .058 .514
N 755 735 755 755 675 676 676 676 676 676 676 674 665
frequentie practica buiten les Pearson Correlation .015 .001 .074* 1 .179** .066 .056 -.110** -.016 .133** .046 .187** -.045
Sig. (2-tailed) .682 .981 .042   .000 .085 .148 .004 .676 .001 .235 .000 .247
N 755 735 755 755 675 676 676 676 676 676 676 674 665
deel experiment bepaald door leerling Pearson Correlation -.020 -.002 .065 .179** 1 .125** .105** -.047 -.025 .211** .060 .164** -.075
Sig. (2-tailed) .597 .968 .090 .000   .001 .006 .220 .522 .000 .120 .000 .054
N 675 658 675 675 675 675 675 674 674 674 674 672 663
intensiteit van voorbereiding Pearson Correlation .016 .079* .047 .066 .125** 1 .152** .143** .041 .110** -.044 .174** -.023
Sig. (2-tailed) .671 .042 .218 .085 .001   .000 .000 .284 .004 .249 .000 .560
N 676 659 676 676 675 676 676 675 675 675 675 673 664
aspecten van begrip samengevoegd Pearson Correlation .151** .083* .027 .056 .105** .152** 1 .081* .097* .104** .066 .120** -.047
Sig. (2-tailed) .000 .033 .481 .148 .006 .000   .036 .012 .007 .088 .002 .226
N 676 659 676 676 675 676 676 675 675 675 675 673 664
intensiteit van docent instructie Pearson Correlation .055 .034 .104** -.110** -.047 .143** .081* 1 .081* .100** -.046 -.031 .049
Sig. (2-tailed) .156 .387 .007 .004 .220 .000 .036   .035 .009 .232 .420 .206
N 676 658 676 676 674 675 675 676 676 676 676 674 665
frequentie grafieken tekenen Pearson Correlation .037 .014 -.007 -.016 -.025 .041 .097* .081* 1 .322** .161** .134** .044
Sig. (2-tailed) .336 .714 .855 .676 .522 .284 .012 .035   .000 .000 .000 .256
N 676 658 676 676 674 675 675 676 676 676 676 674 665
frequentie foutenanalyse maken Pearson Correlation -.010 .069 .001 .133** .211** .110** .104** .100** .322** 1 .184** .329** .011
Sig. (2-tailed) .797 .076 .979 .001 .000 .004 .007 .009 .000   .000 .000 .769
N 676 658 676 676 674 675 675 676 676 676 676 674 665
frequentie voorgeschreven rapport invullen Pearson Correlation .016 .030 .071 .046 .060 -.044 .066 -.046 .161** .184** 1 -.094* .017
Sig. (2-tailed) .684 .435 .066 .235 .120 .249 .088 .232 .000 .000   .015 .663
N 676 658 676 676 674 675 675 676 676 676 676 674 665
frequentie volledig verslag schrijven Pearson Correlation -.041 .008 -.073 .187** .164** .174** .120** -.031 .134** .329** -.094* 1 -.015
Sig. (2-tailed) .292 .838 .058 .000 .000 .000 .002 .420 .000 .000 .015   .691
N 674 656 674 674 672 673 673 674 674 674 674 674 663
frequentie uitvoeren met ander meisje Pearson Correlation .083* .049 -.025 -.045 -.075 -.023 -.047 .049 .044 .011 .017 -.015 1
Sig. (2-tailed) .033 .211 .514 .247 .054 .560 .226 .206 .256 .769 .663 .691  
N 665 647 665 665 663 664 664 665 665 665 665 663 665
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).