Jongens natuurkunde 1,2 practicum correlaties
  natuurkunde eindexamencijfer relatief eindexamencijfer natuurkunde frequentie practica tijdens les frequentie practica buiten les deel experiment bepaald door leerling intensiteit van voorbereiding aspecten van begrip samengevoegd intensiteit van docent instructie frequentie grafieken tekenen frequentie foutenanalyse maken frequentie voorgeschreven rapport invullen frequentie volledig verslag schrijven frequentie uitvoeren met andere jongen
natuurkunde eindexamencijfer Pearson Correlation 1 .650** .055 .058 -.019 -.085** .232** -.003 .074* .024 -.043 -.027 .025
Sig. (2-tailed)   .000 .066 .052 .560 .007 .000 .934 .018 .439 .170 .384 .438
N 1119 1060 1116 1118 994 1003 1005 1006 1006 1004 1007 1004 992
relatief eindexamencijfer natuurkunde Pearson Correlation .650** 1 .057 .071* -.012 -.027 .076* -.020 .064* .050 .029 -.013 .063
Sig. (2-tailed) .000   .062 .020 .715 .409 .019 .531 .048 .124 .367 .685 .052
N 1060 1060 1058 1059 947 955 957 957 957 955 958 955 945
frequentie practica tijdens les Pearson Correlation .055 .057 1 .095** .045 -.019 -.022 .141** .035 .035 .087** -.096** .006
Sig. (2-tailed) .066 .062   .001 .155 .538 .480 .000 .264 .262 .006 .002 .848
N 1116 1058 1116 1116 993 1002 1004 1005 1005 1003 1006 1003 991
frequentie practica buiten les Pearson Correlation .058 .071* .095** 1 .169** .094** .028 -.103** .067* .084** -.004 .167** .045
Sig. (2-tailed) .052 .020 .001   .000 .003 .368 .001 .034 .008 .906 .000 .157
N 1118 1059 1116 1118 994 1003 1005 1006 1006 1004 1007 1004 992
deel experiment bepaald door leerling Pearson Correlation -.019 -.012 .045 .169** 1 .117** .005 -.091** -.019 .018 .014 .063* -.019
Sig. (2-tailed) .560 .715 .155 .000   .000 .867 .004 .542 .570 .654 .047 .563
N 994 947 993 994 994 993 993 991 991 989 992 989 977
intensiteit van voorbereiding Pearson Correlation -.085** -.027 -.019 .094** .117** 1 .075* .059 .031 .061 -.014 .106** -.045
Sig. (2-tailed) .007 .409 .538 .003 .000   .017 .062 .321 .053 .666 .001 .157
N 1003 955 1002 1003 993 1003 1002 1000 1000 998 1001 998 986
aspecten van begrip samengevoegd Pearson Correlation .232** .076* -.022 .028 .005 .075* 1 -.025 .055 .065* .012 .023 .036
Sig. (2-tailed) .000 .019 .480 .368 .867 .017   .420 .079 .040 .698 .465 .262
N 1005 957 1004 1005 993 1002 1005 1003 1003 1001 1004 1001 989
intensiteit van docent instructie Pearson Correlation -.003 -.020 .141** -.103** -.091** .059 -.025 1 .045 .025 .063* -.075* .083**
Sig. (2-tailed) .934 .531 .000 .001 .004 .062 .420   .154 .424 .045 .018 .009
N 1006 957 1005 1006 991 1000 1003 1006 1005 1003 1006 1003 991
frequentie grafieken tekenen Pearson Correlation .074* .064* .035 .067* -.019 .031 .055 .045 1 .312** .142** .160** .109**
Sig. (2-tailed) .018 .048 .264 .034 .542 .321 .079 .154   .000 .000 .000 .001
N 1006 957 1005 1006 991 1000 1003 1005 1006 1003 1006 1003 991
frequentie foutenanalyse maken Pearson Correlation .024 .050 .035 .084** .018 .061 .065* .025 .312** 1 .143** .249** .053
Sig. (2-tailed) .439 .124 .262 .008 .570 .053 .040 .424 .000   .000 .000 .095
N 1004 955 1003 1004 989 998 1001 1003 1003 1004 1004 1001 989
frequentie voorgeschreven rapport invullen Pearson Correlation -.043 .029 .087** -.004 .014 -.014 .012 .063* .142** .143** 1 -.063* .036
Sig. (2-tailed) .170 .367 .006 .906 .654 .666 .698 .045 .000 .000   .046 .264
N 1007 958 1006 1007 992 1001 1004 1006 1006 1004 1007 1004 992
frequentie volledig verslag schrijven Pearson Correlation -.027 -.013 -.096** .167** .063* .106** .023 -.075* .160** .249** -.063* 1 .013
Sig. (2-tailed) .384 .685 .002 .000 .047 .001 .465 .018 .000 .000 .046   .677
N 1004 955 1003 1004 989 998 1001 1003 1003 1001 1004 1004 989
frequentie uitvoeren met andere jongen Pearson Correlation .025 .063 .006 .045 -.019 -.045 .036 .083** .109** .053 .036 .013 1
Sig. (2-tailed) .438 .052 .848 .157 .563 .157 .262 .009 .001 .095 .264 .677  
N 992 945 991 992 977 986 989 991 991 989 992 989 992
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).