Jongens natuurkunde 1 practicum correlaties
  natuurkunde eindexamencijfer relatief eindexamencijfer natuurkunde frequentie practica tijdens les frequentie practica buiten les deel experiment bepaald door leerling intensiteit van voorbereiding aspecten van begrip samengevoegd intensiteit van docent instructie frequentie grafieken tekenen frequentie foutenanalyse maken frequentie voorgeschreven rapport invullen frequentie volledig verslag schrijven frequentie uitvoeren met andere jongen
natuurkunde eindexamencijfer Pearson Correlation 1 .708** .021 .010 .056 -.005 .068 .132* .191** .118* .070 .068 .054
Sig. (2-tailed)   .000 .706 .863 .350 .937 .260 .027 .001 .048 .246 .255 .366
N 321 302 321 321 278 278 279 280 280 280 280 280 280
relatief eindexamencijfer natuurkunde Pearson Correlation .708** 1 -.015 .028 -.006 .033 -.033 .142* .103 .126* .095 .048 .036
Sig. (2-tailed) .000   .798 .625 .922 .596 .592 .021 .095 .042 .123 .440 .558
N 302 302 302 302 263 263 264 264 264 264 264 264 264
frequentie practica tijdens les Pearson Correlation .021 -.015 1 .157** .128* -.015 .032 .233** -.003 -.038 .005 -.077 .034
Sig. (2-tailed) .706 .798   .005 .033 .805 .594 .000 .954 .526 .928 .200 .569
N 321 302 321 321 278 278 279 280 280 280 280 280 280
frequentie practica buiten les Pearson Correlation .010 .028 .157** 1 .132* .101 -.075 -.094 .107 .100 .072 .222** .056
Sig. (2-tailed) .863 .625 .005   .028 .094 .214 .118 .073 .095 .231 .000 .354
N 321 302 321 321 278 278 279 280 280 280 280 280 280
deel experiment bepaald door leerling Pearson Correlation .056 -.006 .128* .132* 1 .167** -.007 -.214** .000 .087 .059 .224** -.082
Sig. (2-tailed) .350 .922 .033 .028   .005 .902 .000 .998 .146 .329 .000 .173
N 278 263 278 278 278 277 278 278 278 278 278 278 278
intensiteit van voorbereiding Pearson Correlation -.005 .033 -.015 .101 .167** 1 -.008 -.049 .012 .091 -.021 .089 .022
Sig. (2-tailed) .937 .596 .805 .094 .005   .897 .416 .848 .129 .728 .140 .720
N 278 263 278 278 277 278 278 278 278 278 278 278 278
aspecten van begrip samengevoegd Pearson Correlation .068 -.033 .032 -.075 -.007 -.008 1 .056 .084 .099 .021 .018 -.128*
Sig. (2-tailed) .260 .592 .594 .214 .902 .897   .347 .160 .100 .732 .760 .033
N 279 264 279 279 278 278 279 279 279 279 279 279 279
intensiteit van docent instructie Pearson Correlation .132* .142* .233** -.094 -.214** -.049 .056 1 -.015 -.064 .063 -.110 .054
Sig. (2-tailed) .027 .021 .000 .118 .000 .416 .347   .797 .289 .292 .066 .368
N 280 264 280 280 278 278 279 280 280 280 280 280 280
frequentie grafieken tekenen Pearson Correlation .191** .103 -.003 .107 .000 .012 .084 -.015 1 .309** .172** .186** .066
Sig. (2-tailed) .001 .095 .954 .073 .998 .848 .160 .797   .000 .004 .002 .269
N 280 264 280 280 278 278 279 280 280 280 280 280 280
frequentie foutenanalyse maken Pearson Correlation .118* .126* -.038 .100 .087 .091 .099 -.064 .309** 1 .151* .293** -.049
Sig. (2-tailed) .048 .042 .526 .095 .146 .129 .100 .289 .000   .012 .000 .415
N 280 264 280 280 278 278 279 280 280 280 280 280 280
frequentie voorgeschreven rapport invullen Pearson Correlation .070 .095 .005 .072 .059 -.021 .021 .063 .172** .151* 1 .045 .021
Sig. (2-tailed) .246 .123 .928 .231 .329 .728 .732 .292 .004 .012   .452 .725
N 280 264 280 280 278 278 279 280 280 280 280 280 280
frequentie volledig verslag schrijven Pearson Correlation .068 .048 -.077 .222** .224** .089 .018 -.110 .186** .293** .045 1 -.063
Sig. (2-tailed) .255 .440 .200 .000 .000 .140 .760 .066 .002 .000 .452   .297
N 280 264 280 280 278 278 279 280 280 280 280 280 280
frequentie uitvoeren met andere jongen Pearson Correlation .054 .036 .034 .056 -.082 .022 -.128* .054 .066 -.049 .021 -.063 1
Sig. (2-tailed) .366 .558 .569 .354 .173 .720 .033 .368 .269 .415 .725 .297  
N 280 264 280 280 278 278 279 280 280 280 280 280 280
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).