Zelfstandigheidtrainingen

Zelfstandigheidtrainingen zijn erop gericht om leerlingen die zijn vastgelopen of die dreigen vast te lopen in het reguliere onderwijs zover op weg te helpen dat ze zichzelf (weer) kunnen redden. Dit kan noodzakelijk zijn bij de overstap van speciaal naar regulier onderwijs of soms ook bij de overgang van onder- naar bovenbouw of in het begin van een vervolgstudie.

Natuurkunde of eventueel wiskunde bijlessen zijn erop gericht om een kritische houding naar het eigen functioneren te ontwikkelen. Ook hier is het doel om zo snel mogelijk weer zelfstandig verder te kunnen.

Examentrainingen zijn erop gericht om in korte tijd (in het examenjaar havo/vwo) de natuurkunde leerstof die nog niet helemaal begrepen is degelijk te herhalen. Bij voldoende belangstelling zullen cursussen in groepsverband aangeboden worden die zullen plaatsvinden in de maanden april/mei.

Individuele aanpak

Mijn aanpak is er vooral op gericht om de krachten van leerlingen te vinden, waar ze in de school situatie geconfronteerd worden met hun zwaktes. Mijn ervaring is dat als leerlingen hun grenzen erkennen en accepteren, als ze als het ware vrede sluiten met zichzelf, er onvermoede mogelijkheden ontdekt worden. Een dergelijk proces is natuurlijk voor elke leerling anders en daarom is mijn aanpak bij ieder van hen uniek.

De trainingen of bijlessen vinden plaats in mijn woning nabij het centrum van Eindhoven (Thorbeckelaan 10). Maar in de regio kan er ook op een andere locatie afgesproken worden.

Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op.

Alice Cottaar